Tradicija

Bogata tradicija

Štajerska in Prekmurje, ki sta pokrajini na severovzhodu Slovenije, se ponašata z dolgoletno tradicijo predelave bučnih semen v bučno olje. Zgodovinski zapisi o stiskanju bučnih semen in najstarejša stiskalnica, ki je bila zgrajena na Štajerskem davnega leta 1750, pričajo, da se je tradicija pridobivanja bučnega olja začela že v 18. stoletju. V 19. stoletju pa se je pridobivanje olja iz bučnih semen močno razširilo po Štajerskem in v Prekmurju. Tovarna olja GEA, ki se nahaja v osrčju Štajerske, proizvaja bučno olje že od leta 1904.

Najboljše iz najboljšega

Kakovost bučnega olja je najbolj odvisna od kakovosti bučnih semen. Čim bolj kakovostna so bučna semena, tem bolj žlahtno kapljico bučnega olja lahko pridobimo. Tega se v Tovarni olja GEA zelo zavedamo.

Geografska označba

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je bučnemu olju GEA podelilo certifikat, ki potrjuje, da Tovarna olja GEA proizvaja Štajersko-prekmursko bučno olje z geografsko označbo. Štajersko-prekmursko bučno olje GEA zato upravičeno spada med slovenske zaščitene posebne kmetijske pridelke oziroma živila.

Evropska komisija je dne, 3. oktobra 2012,  v uradnem listu Evropske unije objavila, da se  ime »Štajersko – prekmursko bučno olje« vpiše v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb.

Zaščitena geografska označba (ZGO) pomeni zaščito tradicije in tehnološkega postopka ter potrjuje odlično kakovost, sloves in posebne lastnosti izdelka.

 

      Logo_Zaščitena_geografska_označba