Cekin Logo

Pekarske margarine

Margarine

Vrsta proizvoda Embalaža EM Transport. pak.
BEBO – halvarine – porc. margarina 10 g karton kom karton a 400 kom
ROMI ROYAL CAKE – margarina 2,5 kg blok 2,5 kg kg karton a 10 kom

 

Cekin – margarine

Vrsta proizvoda Embalaža EM Transport. pak.
CEKIN – Martini gauteaux – margarina blok kg karton a 20 kg (8×2,5)
CEKIN – Martini cake / A – margarina blok kg karton a 20 kg (8×2,5)
CEKIN – Master gioia – margarina blok kg karton a 20 kg
CEKIN – Plus croissant / A – margarina plošče kg karton a 10 kg (5×2)
CEKIN Frivita palmina mast 20 kg blok kg karton a 20 kg
CEKIN Frivita palmina mast 25 kg blok kg karton a 25 kg