Kontakti

Tovarna olja Gea d.d.
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

tel.: 02 843 26 10
fax: 02 843 26 13

e-pošta: info@gea.si

Prodajalna Tovarne olja Gea d.d.
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

tel.: 02 843 26 30

Kontaktna oseba odgovorna za odnose z vlagatelji in javnostjo

dr. Igor Hustić
predsednik uprave
tel.: 02 843 26 10

Člani nadzornega sveta

mag. Damijan Korošec, predsednik
Zoran Bošković, univ.dipl.ekon., član
Zoran Planinšec, predstavnik delavcev

Uprava

dr. Igor Hustić
predsednik uprave
tel.: 02 843 26 10

Vodje procesov

Vesna Hanuš, univ.dipl.ekon.
direktorica komerciale
tel.: 02 843 26 15
Saša Hren, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
tehnična direktorica
tel.: 02 843 26 31
Milka Likl, dipl.ekon.
direktorica financ in računovodstva
tel.: 02 843 26 48
Mateja Cvetko, univ.dipl.prav.
direktorica kadrovskih, pravnih in splošnih zadev
tel.: 02 843 26 53

Tuji trgi

Dejan Mijošek, mag. ekon. in posl. ved.
vodja izvoza
tel.: 02 843 26 57

Predstavnica vodstva za standarde (ISO 14000 in IFS)

Estera Pristovnik
tel.: 02 843 26 32