Ogled Tovarne olja Gea d.d. v okviru Interserohovih dni 2013

V četrtek, 16. 5. 2013, smo omogočili vodeni ogled proizvodnega obrata Tovarne olja Gea d.d. vsem udeležencem Interserohovih dni 2013, ki jih je za svoje poslovne partnerje organiziralo podjetje Interseroh Zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o.

Začetni predstavitvi delovanja ene najstarejših oljarn v Sloveniji od leta 1904 in degustaciji 100% hladno stiskanega  bučnega olja ter 100% nerafiniranega  bučnega olja, je sledil ogled proizvodnje bučnega olja, ki stremi k čim manjšemu obremenjevanju okolja. Tekom proizvodnega procesa namreč skrbno nadzorujemo porabo električne energije, zemeljskega plina in vode ter skrbimo za ločeno zbiranje odpadne embalaže, pri čemer nam s strokovno podporo nudi prav podjetje Interseroh.

2. tradicionalni Interserohovi dnevi so potekali med 14. in 16. majem 2013 v obliki strokovno vodenih ogledov na različnih koncih Slovenije. Na tak način želi podjetje Interseroh poslovnim partnerjem podrobneje predstaviti postopke in tehnologije zbiranja, priprave in predelave odpadnih produktov oziroma procese, ki jih financirajo kot zavezanci za ravnanje z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo ali za druge produktne skupine, ki se zbirajo in predelujejo v okviru razširjene proizvajalčeve odgovornosti. V treh dneh so, skupaj z več kot 50 zainteresiranim poslovnimi partnerji iz več kot 30 podjetij iz vse Slovenije, poleg proizvodnega obrata Tovarne olja Gea d.d., obiskali tudi komunalno stavbno podjetje Kostak Krško d.d., proizvodno podjetje Dana d.d., trgovski center E.Leclerc, družbo za pripravo sekundarnih surovin Dinos d.d. CP Naklo ter zbiralnico in sortirnico odpadkov Gorenje Surovina d.o.o.  Vodenistrokovni ogledi so se vsak dan zaklju  čili skosilom ob prijetnem in sproščenem druženju.

DSCI0346 (Medium)

DSCI0332 (Medium)

DSCI0335 (Medium)