Štajersko – prekmursko bučno olje v registru EU

Evropska komisija je dne, 3. oktobra 2012,  v uradnem listu Evropske unije objavila, da se  ime »Štajersko – prekmursko bučno olje« vpiše v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb.

Zaščitena geografska označba (ZGO) pomeni zaščito tradicije in tehnološkega postopka ter potrjuje odlično kakovost, sloves in posebne lastnosti izdelka.

Zaščitena geografska označba nam odpira tudi nove možnosti prodaje na tujem trgu.