Standardi kakovosti

Tovarna olja GEA, d. d., zagotavlja kupcem in potrošnikom visoko kakovost in varnost svojih izdelkov. Kakovost razumemo kot odličnost poslovanja družbe kot celote. Sprejeli smo koncept celovitega obvladovanja kakovosti, kar potrjujejo prejeti certifikati (ISO 14001 in IFS).

V podjetju dajemo velik poudarek varovanju okolja na vseh ravneh. Tako s čistilno napravo za odpadne vode znižujemo onesnaževanje voda, z zmanjšano rabo energije in uporabo zemeljskega plina pa zmanjšujemo onesnaževanje zraka. Z vsemi dejavnostmi podpiramo kakovost pri ohranjanju okolja in tako poslujemo v skladu s standardom ISO 14001.  

IFS (International Food Standard)

Tovarna olja Gea, d. d., je 22. januarja 2009 pridobila standard IFS (International Food Standard). IFS je standard za ocenjevanje zagotavljanja varnih in kakovostnih živil in zajema vse zahteve standarda ISO 9001 in sistema HACCP. Namen standarda je ocena dobaviteljevih sistemov varnosti in kakovosti živil po enotnem sistemu in zajema vse faze procesiranja proizvodnje in distribucije hrane. Za kupce in potrošnike standard IFS pomeni večjo varnost in kakovost izdelkov.

Politika kakovosti

S stalnim izobraževanjem, z motivacijo in drugimi metodami internega komuniciranja želimo doseči, da bo kakovost prisotna v zavesti vseh zaposlenih, saj je kakovost ena izmed naših konkurenčnih prednosti. Sistem obvladovanja kakovosti je integralen del poslovanja Tovarne olja Gea, d. d., zato ga bomo prilagajali zahtevam svojih kupcev in ga nenehno izpopolnjevali.

FDA registracija

Tovarna olja Gea d.d. je pridobila FDA registracijo, ki dovoljuje prodajo na ameriškem trgu.