Vizija, poslanstvo

Trg jedilnih olj je močno konkurenčno okolje, zato mora biti Tovarna olja Gea ves čas korak naprej, da ohranja vodilni položaj.

 

Vizija podjetja

Vizija podjetja je postati priznana evropska proizvajalka rastlinskih maščob na temelju svojih osnovnih vrednot:

• kakovosti in zanesljivosti,
• prilagodljivosti in inovativnosti,
• partnerskega odnosa s kupci,
• kakovosti medsebojnih odnosov.

Zastavljena vizija temelji na strategiji celovite in inovativne ponudbe s podporo močnih in jasno pozicioniranih blagovnih znamk.

Razvoj podjetja temelji na zahtevah visoke kakovosti, pripravi zdrave hrane in ekološki neoporečnosti proizvodnje.

 

Poslanstvo

Poslanstvo Tovarne olja Gea je pokrivati osnovne življenjske potrebe prebivalstva po rastlinskih maščobah in dopolnilni prehrani s poudarkom na čim bolj zdravih izdelkih.